Informace o použití souborů cookie

Tuto webovou stránku provozuje Intersport Austria GmbH (FN 101648h, se sídlem: 4600 Wels, Flugplatzstrasse 10, Rakousko), dále jen: „my“, „k nám“ a „Intersport“. Jako správce podle článku 4, bod 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR) Vás informujeme, jaké cookies používáme na našich domovských stránkách a za jakým účelem. K tomu ovšem dojde teprve po Vašem přechozím souhlasu podle článku 6, odstavec (1), bod a) GDPR. Váš souhlas není nutný, pokud jsou Vaše osobní údaje používány na základě našich oprávněných zájmů. Dále bychom Vás chtěli informovat o objemu a účelu používání cookies. Žádáme Vás proto, přečtěte si pečlivě tyto informace o cookies a o ochraně osobních údajů před udělením souhlasu k dalšímu užívání naší domovské stránky, popřípadě ke správcovství nebo užívání cookies. V každém případě Vás prosíme o přečtení té části informací o ochraně osobních údajů, ve které Vás informujeme o právech souvisejících se spravováním Vaších osobních údajů!

1. Používání cookies – druhy cookies

Při používání našich stránek se Vám na Vaše zařízení nainstalují tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory malých rozměrů, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače, přiřazeny k Vašemu vyhledávači, a pomocí kterých provozovatel cookies (v daném případě my) získává určité informace. Cookies jsou potřebné jednak pro Vaši identifikaci jako uživatele domovské stránky, jednak pro sledování Vašich objednávek podaných při použití našich služeb přes „Košík“.


a. Druhy cookies: V zásadě rozlišujeme „Vlastní cookies“, „Cookies od třetí strany“ a „Dotazy od třetí strany“.

 • Vlastní cookies: Vlastní cookies jsou námi, respektive naší webovou stránkou ukládány na Váš prohlížeč, abychom poskytli co možná nejlepší uživatelský zážitek. Patří sem hlavně funkcionální cookies, jako např. cookies spojené s funkcí „Košík“.
 • Cookies třetích stran: Cookies třetích stran jsou ukládány na Váš prohlížeč třetí stranou. Patří sem většinou sledovací a marketingové prostředky, které jednak hodnotí Vaše uživatelské chování, jednak zajišťují třetí straně možnost Vás opět identifikovat na jiných, již dříve navštívených webových stránkách. Remarketing se zakládá na fungování těchto cookies.
 • Dotazy třetích stran: Dotaz třetí strany je takový dotaz, při kterém se Vy jako uživatel webové stránky obracíte na třetí stranu prostřednictvím našich webových stránek – např. když pracujete s rozšířením sociálních sítí, nebo používáte placenou inzertní nabídku. Ačkoli v tomto případě Váš prohlížeč neukládá cookies, nelze vyloučit předání osobních údajů třetímu poskytovateli pomocí interakce. Proto Vás v informacích o ochraně osobních údajů budeme podrobně informovat o námi používaných prostředcích a aplikacích.
 • Cookies vyhledávacího procesu: Cookies vyhledávacího procesu se automaticky vymažou po uzavření Vašeho prohlížeče. Patří sem zejména cookies pracovních postupů, ve kterých je uložen takzvaný identifikátor pracovního postupu, který může různá vyhledávání prohlížeče přiřadit ke společnému pracovnímu postupu. Pomocí toho lze Váš počítač opět rozpoznat při návratu na naše webové stránky. Tyto cookies pracovních postupů se vymažou při odhlášení nebo vypnutí prohlížeče.
 • Stálé cookies: Stálé cookies se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může měnit podle druhu cookies. I Vy můžete kdykoli vymazat cookies z Vašeho prohlížeče.

b. Pokud naši webovou stránku navštívíte pouze pro orientaci, takže nevyužijete žádnou z našich služeb, nebo nám neposkytujete informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze Vaše osobní údaje zaslané Vaším prohlížečem na náš server. Pokud tedy chcete navštívit naše webové stránky, shromažďujeme pouze data, která jsou technicky potřebná pro prezentaci webových stránek a k zabezpečení jejich stability a bezpečnosti podle článku 6, odst. (1), bod f) GDPR. Takto shromažďovaná data jsou:

 • IP adresa
 • Datum a čas vyhledávání
 • Odchylka časové zóny od západoevropské (od GMT)
 • Obsah žádosti
 • Přístupový statut / stavový kód http
 • Okamžitý objem přenesených dat
 • Webová stránka, odkud žádost pochází
 • Použitý prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní

Z řad funkcionálních cookies používáme následující vlastní cookies:


NázevDoba platnostiFunkce
dwanonymous_*180 dníCookie obsahuje speciální identifikátor k rozlišení jednotlivých návštěvníků. Tento identifikátor umožňuje webové stránce zapamatovat si preference a nastavení návštěvníka a zajišťuje i funkčnost „Košíku“. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
DW_cokies_accepteddo konce pracovního postupuObsahuje souhlas kupujícího s používáním cookies na stránce. Slouží k určení, zda návštěvník souhlasil s používáním cookies.
dwpo dobu trvání session prohlížečeUkládá se společně s cookie dw_cookies_accepted.
cquidpo dobu trvání session prohlížečeHash identifikátor známého návštěvníka.
_cqactpo dobu trvání session prohlížečeUdržuje řadu prohlížecích úkonů do jejich odesílání. Po odeslání se vymaže.
_cqsviewspo dobu trvání session prohlížečePokud je sessionStorage nedostupný, ukládá poslední produkty ze seznamu vyhledávání do okamžiku jejich odeslání.
Dw_TLSWarning„Pravdivý“ 15 minut, „Nepravdivý“30 minutZjišťuje, zda prohlížeč zákazníka podporuje pouze starou verzi TLS. „Pravdivý“ stav nastane, když prohlížeč neprojde testem kompatibility, nebo kontrolu nelze provést.
_cqsviewspo dobu trvání session prohlížečePokud je sessionStorage nedostupný, ukládá naposledy prohlížená doporučení do okamžiku jejich odeslání.
_cq_anchorpo dobu trvání session prohlížečePokud je sessionStorage nedostupný, ukládá produkty upoutávek na jednu stranu, jako doporučení.
cqpo dobu trvání session prohlížeče(Prvek ukládající pracovní postup). Kontroluje dostupnost sessionStorage-u.
cq.anchorpo dobu trvání session prohlížeče(Prvek ukládající pracovní postup). Ukládá identifikátory upoutávek.
Cq.viewRecopo dobu trvání session prohlížeče(Prvek ukládající pracovní postup). Ukládá naposledy navštívená doporučení.
Cq.viewSearchpo dobu trvání session prohlížeče(Prvek ukládající pracovní postup). Ukládá produkty z výsledků posledních vyhledávání.
cq.viewCategorypo dobu trvání session prohlížeče(Prvek ukládající pracovní postup). Ukládá produkty naposledy navštívené stránky kategorií.


c. Máte možnost změnit nastavení Vašeho prohlížeče tak, abyste mohli například odmítnout příjem cookies třetí strany, nebo libovolných cookies. Musíme Vás ale upozornit, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek.

d. Používáme i takové cookies, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat při Vašich dalších návštěvách, pokud máte u nás uživatelský účet – jinak se musíte přihlásit při každé návštěvě.

e. Následně Vám vysvětlíme typy cookies používaných na našich webových stránkách, jejich funkce a činnost.


2. Použití „Sales Force Commerce Cloud“

a. Účel softwaru

Tato webová stránka je založená na softwarovém řešení „Salesforce Commerce Cloud“. Abychom umožnili činnost platformy, používáme cookies. Cookies používáme také ke zdokonalování produktové nabídky vyhovující preferencím našich uživatelů.

b. Použité cookies

Níže je uveden seznam cookies používaných při návštěvě a používání intersport.cz na základě aplikace softwarového řešení „Salesforce Commerce Cloud“. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o naše vlastní cookies.NázevDoba platnostiFunkce
sidpo dobu trvání session prohlížečeIdentifikuje daný prohlížecí proces. Používá ho pouze nastavení.
dwsourcecode_*proměnlivý mezi 0 a 999 dnůObsahuje zdrojový kód sledování kampaní a spolupracujících stran. Doba platnosti se určí v Business Manageru. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
dwsidpo dobu trvání session prohlížečeIdentifikuje daný proces prohlížení.
dwsecurtoken_*po dobu trvání session prohlížečePoužívá se společně s dwsid k zajištění pracovního postupu prostřednictvím HTTPS. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
dwpersonalization_*180 dníSleduje účast v testovacích skupinách A/B za účelem jejich analýzy. Pokud se zákazník zúčastní testu, hodnota se vymaže, jakmile zákazník odejde. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
dwcustomer_*180 dníRozpozná registrovaného zákazníka. Používá se pouze tehdy, když zákazník označí funkci „Zapamatovat“. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
dwac_*po dobu trvání session prohlížečeUkládá následující data za účelem jejich analýzy: identifikátor procesu, název balíku zpráv, identifikátor zákazníka, identifikační zdrojový (zakódovaný) kód skupiny, připomínka platebních prostředků, časová zóna. Znak * v názvu cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.
dw_dnt*po dobu trvání session prohlížečeKontroluje Javascript na straně zákazníka pro sledovací funkce Commerce Cloudu (Analytics, Einstein, ActiveData). Umisťuje ho Commerce Cloud v odpovědi pro každou stranu, na základě hodnoty navazujícího ukazatele procesu TrackingAllowed.
dw_TLSWarning„Pravdivý“ 15 minut, „Nepravdivý“30 minutZjišťuje, zda prohlížeč zákazníka podporuje pouze starou verzi TLS. „Pravdivý“ stav nastane, když prohlížeč neprojde testem kompatibility, nebo kontrolu nelze provést.
cqcidpo dobu trvání session prohlížečeHash identifikátor neregistrovaného zákazníka.
_cq_uuid13 měsícůVlastní verze cookies, původně uuid cookies třetí strany. Obsahuje náhodně vytvořený uživatelský identifikátor. Používá se pro sběr informací o činnosti zákazníka na vlastních stránkách obchodníka.
_cqviewspo dobu trvání session prohlížečePokud je sessionStorage nedostupný, ukládá naposled prohlížená doporučení do okamžiku jejich odeslání.
_cqviewspo dobu trvání session prohlížečePokud je sessionStorage nedostupný, ukládá poslední produkty ze seznamu vyhledávání do okamžiku jejich odeslání.
_weird_get_top_level_domainpo dobu trvání session prohlížečeRozpozná zdrojovou doménu na webové stránce.
_cq_bctd>30 dníVlastní cookie verze bc cookies. Obsahuje historii činnosti, jako například posledních 10 produktů prohlížených zákazníkem.
_cq_seg30 dníUkládá odvozené ukazatele ochoty nakupovat a další ukazatele segmentů. Verze vlastních cookies.
_cq_dnttd>10 letSignalizuje, když prohlížeč nedovolí sledovat CC Einstein na stránce. Umisťuje ho Commerce Cloud v odpovědi pro každou stranu, na základě hodnoty navazujícího ukazatele procesu TrackingAllowed.
_cq_segtd>30 dníUkládá odvozené ukazatele ochoty nakupovat. Jedná se o cookies třetí strany, který se uloží na .cquotient.com.
uuidtd>13 měsícůObsahuje náhodně vytvořený uživatelský identifikátor. Jedná se o cookies třetí strany, který se uloží na .cquotient.com. Sleduje data za účelem jejich analýzy, včetně vlastních analýz Commerce Cloudu, jak je to obsaženo v Dokumentu o důvěře a dodržování předpisů.Je to cookies třetí strany, který se uloží na .cquotient.com.
bctd>30 dníObsahuje historii činnosti, jako například posledních 10 10 produktů prohlížených zákazníkem.
_cfduidpo dobu trvání session prohlížečeSlouží k identifikaci jednotlivých klientů na sdílené IP adrese, a aplikaci bezpečnostních nastavení pro jednotlivé klienty.3. Používání nástrojů Google

Na našich webových stránkách používáme různé analytické a marketingové nástroje Google.

a. Nástroje Google používané na stránkách intersport.cz

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme analytické a marketingové nástroje Google. Google Analytics je službou Google Inc. -1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – k analýze webových stránek. Cookies, které se při ní používají, vytvářejí informace související s používáním našich stránek a zpravidla je přeposílají na server Google. Google tyto informace využívá v našem zájmu, analyzuje používání webových stránek k sestavení hlášení o uživatelské činnosti na webu, respektive k poskytnutí doplňujících služeb pro provozovatele webu v souvislosti s používáním domovské stránky a internetu. Pro další informace o typech, objemu a účelu dat získaných shromažďováním Google viz související informace o ochraně osobních údajů.

Google Ads

Používáme i služby Google Ads, abychom pomocí reklam upozornili na svých externích webových stránkách na naše lákavé nabídky a produkty. Pomocí tohoto nástroje dokážeme přesně určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření konkrétních kampaní. Máme zájem, abychom Vám dodali reklamu šitou na míru, odpovídající Vaším zájmům, a abychom v této souvislosti dokázali přesně vyčíslit výdaje na reklamu.
Google Vám poskytuje reklamy pomocí takzvaného „Ad serveru“. K tomuto účelu používáme „Ad Server“ cookies, pomocí kterých lze sledovat několik parametrů coby měřítek úspěšnosti, jako je zveřejnění inzercí, nebo klikání uživatelů. Funguje to tak, že když vstoupíte přes Google reklamu na naše webové stránky, Google Ads uloží na Vašem prohlížeči cookie, zpravidla s dobou platnosti 30 dnů. Tento soubor nemá za úkol identifikovat Vaši osobu, ale ukládá pro analýzu identifikátor jednotlivých cookies, počet umístění reklamních efektů, poslední dojem (podstatné kvůli konverzi po zhlédnutí) a opt-out-informace.
V rámci aplikace Google Ads nespravujeme a ani neshromažďujeme žádné osobní údaje, dostáváme pouze statistické vyhodnocení od Google, podle kterého můžeme určit, které z našich reklamních kampaní jsou skutečně účinné.
Kromě výše uvedených opatření můžete účast v takových sledovacích procesech zakázat vypnutím cookies sledujících konverze. Dosáhnete toho nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby blokoval cookies přicházející z domény „www.googleadservices.com“, nebo je trvale vypnete v odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin pro prohlížeče Firefox, Internet Explorer, nebo Google Chrome.

Google Remarketing

Jako doplněk používáme aplikaci Google Remarketing, pomocí které bychom Vás chtěli oslovit i tehdy, když jste opět opustili naši webovou stránku. Pomocí této aplikace se Vám mohou objevit reklamy po návštěvě našich stránek i tehdy, když dál brouzdáte po internetu. To se děje díky cookies uloženým na Vašem prohlížeči, které Google používá k vyhodnocení Vašeho uživatelského chování při návštěvě různých webových stránek.
Google tak dokáže určit vaše dřívější návštěvy na našich stránkách, ale během remarketingu při zpracování osobních údajů se podle Google používají jejich pseudonymy. Přejmenované osobní údaje se již nepovažují za osobní údaje, nelze Vás z nich zpětně identifikovat. Proto během remarketingu Google nespravuje osobní údaje.

Double Click

Kromě toho tato stránka používá také marketingový nástroj „Doubleclick“. Ten využívá cookies, aby prezentoval inzeráty relevantní pro uživatele, vylepšoval hlášení o plnění kampaní, nebo se vyhnout tomu, aby uživatel viděl stejný inzerát několikrát. Pomocí identifikátoru cookies Google vnímá, které inzeráty se zobrazí v jednotlivých prohlížečích, tím může zabránit tomu, aby se zobrazily vícekrát. Navíc „Doubleclick“ dokáže pomocí identifikátorů cookies nahrát takzvané konverze, které jsou spojené s dotazy na inzerci. Stane se to tehdy, když si uživatel prohlédne inzerci „Doubleclick“ a později se stejným prohlížečem navštíví web inzerenta, kde si něco zakoupí. Podle Google neobsahují „Doubleclick“ cookies osobní informace. Kromě výše uvedených opatření, můžete účast v takových sledovacích procesech zakázat vypnutím cookies sledujících konverze. Dosáhnete toho nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby blokoval cookies přicházející z domény „www.googleadservices.com“, nebo je trvale vypnete v odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin pro prohlížeče Firefox, Internet Explorer, nebo Google Chrome.


b. Použité cookies (vlastní cookies):

NázevDoba platnostiFunkce
_gat1 minutaZvyšuje četnost dotazů zaslaných na server.
_ga2 rokySlouží k rozeznání uživatelů.
_gid24 hodinSlouží k rozeznání uživatelů.
collectDo konce pracovního postupuGoogle Analytics z něj získává informace o nástroji a chování uživatele. Sleduje uživatele prostřednictvím nástroje a marketingových kanálů.
ads/ga-audienceDo konce pracovního postupuVyužívá Google Ads pro opětovné navázání kontaktu s takovými uživateli, kteří by se pravděpodobně stali zákazníky podle online chování na webu.
IDE1 rokSlouží k měření a zpracování uživatelských interakcí na inzerce zobrazených na různých webových stránkách, jakož i k měření a zpracování činnosti sledované prohlížením inzerce nebo klikáním na ni. Ukládá se na doméně doubleclick.net.
NID6 měsícůSlouží k nastavení poskytování reklam ve službách Google, jako je například Google Vyhledávání.
1 P_JAR1 měsícShromažďuje statistické údaje o používání webové stránky a měří konverze.


c. Zabránění instalaci Google cookies

Máte několik možností, jak zabránit instalaci Google cookies. Můžete například při návštěvě našich stránek službu vhodným způsobem odmítnout, nebo vyhledávací software správně nastavit. Detaily spojené s individuálním odmítnutím jsou uvedené v popisu daného nástroje. Jsme nuceni Vás ale upozornit, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce našeho webu.

d. Zpracování údajů Google

Na základě níže popsaných a námi používaných analytických a marketingových nástrojů Váš prohlížeč naváže automaticky spojení se serverem Google. Na zpracování údajů ve třetím bodě se vztahují informace Google o ochraně osobních údajů. Objem a účel zpracování údajů v měřítku pro naše účely uvádíme v popisu daného nástroje. Po zaregistrování u některé služby Google může Google spojit návštěvu s vašim účtem – ale je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu i v případě, že jste se neregistroval na Google.

Další informace o tom, proč a v jaké míře shromažďuje Google údaje a s tím související informace o Vašich právech a možnostech nastavení, můžete získat na adrese: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Google se podřídil předpisům Privacy Shield („štít soukromí“). Podrobnosti k tomu naleznete na následujících adresách:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.networkadvertising.org
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


4. Používání facebookových nástrojů

a. Účel a použití nástroje

Používáme remarketingovou funkci „Individuální cílová skupina“ od Facebook Inc. (Facebook). To umožní uživatelům webu, aby viděli reklamu podle vlastního zájmu („Facebook-Ads“), když navštíví sociální síť Facebook, nebo jinou webovou stránku, která také používá tento nástroj. Záleží nám na tom, abychom Vám poskytli reklamu podle Vašich zájmů, a aby naše webová stránka získala pro Vás na atraktivitě.

b. Používané cookies


NázevDoba platnostiFunkce
frtři měsíceUkládá kódovaný identifikátor Facebooku a prohlížeče. Slouží k identifikaci uživatele na stránkách, které používají Facebook rozšíření.
trdo konce pracovního postupuFacebook ho používá k prezentaci promočních produktů, jako je například nabídka třetí strany učiněná v reálném čase.


c. Zpracování údajů Facebooku

Pomocí tohoto marketingového nástroje Váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Na zpracováni dat ve 4. bodě se vztahují informace Facebooku o ochraně osobních údajů. Pokud jste registrovaný na Facebooku, Facebook může přidružit Vaši návštěvu k Vašemu profilu - ale je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu i v případě, že jste se neregistroval na Facebooku, respektive jste se nepřihlásil. Další informace o zpracování údajů naleznete na následujících adresách:

https://www.facebook.com/about/privacy,
https://www.facebook.com/policy/cookies/


d. Odmítnutí funkce Facebooku „Individuální cílová skupina“


Funkci Facebooku „Individuální cílová skupina“ lze odmítnout při návštěvě našeho webu, respektive po přihlášeného uživatele na adrese: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#


5. Používání IBM nástrojů

Další sledovací nástroj, používaný naším webem je „Watson“ od IBM (1 New Orchard Road, Armonk, NY 10540, USA).

a. Účel nástroje

„Watson” shromažďuje a analyzuje chování uživatelů našeho webu, aby umožnil cílené oslovení založené na chování podle marketingového záměru. V tomto ohledu automatizovaně shromažďuje chování uživatelů webu spojené s našimi newslettery a při návštěvě našich stránek. Pokud se například v určené době zajímáte o určitý produkt a proto se zdržíte delší dobu na naší webové podstránce, tak vycházíme z předpokladu, že tento produkt Vás zajímá a ukážeme Vám podobné nabídky v prohlížeči, nebo – když souhlasíte – zašleme Vám e-mail na danou e-mailovou adresu.
Pokud reagujete na e-mail způsobem, že kliknete na odkaz v něm uvedený a v důsledku toho navštívíte naši webovou stránku, vyplývá z toho pro nás příslušná informace, že máte zájem o představený produkt. Tyto a podobné informace – respektive použitý nástroj – nám umožňuje filtrovat Vaše chování při návštěvě našich stránek podle jistých kritérií za účelem automatického doručování vhodných nabídek.

b. Používané cookies


NázevDoba platnostiFunkce
com.silverpop.IMA.page_visitukládání údajů 3 měsíceVytváří cookie pracovního postupu ke každé stránce navštívené během pracovního procesu. Rozlišuje první návštěvu uživatele na webové stránce od dalších návštěv.
com.silverpop.IMA.sessionukládání údajů 3 měsíceUnikátní identifikátor aktuálního pracovního postupu. Identifikuje unikátní události spojené s jedním pracovním postupem.
com.silverpop.IMAWebCookieukládání údajů 3 měsíceUnikátní identifikátor uživatele. Používá se k transferu unikátní identity pomocí jistých action.wts.


c. Zpracování údajů prostřednictvím IBM

Další informace o webových sledovacích cookies IBM naleznete na níže uvedené adrese:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Reporting/imc_Reporting/Reporting_q_a_watson_assistant/What_are_Web_Tracking_Cookies.html


d. Zabránění instalaci sledovacích cookies IBM

Instalaci sledovacích cookies lze zabránit různými způsoby, hlavně při návštěvě našeho webu příslušným odmítnutím služby nebo správným nastavením vyhledávacího softwaru.


6. Právní základy používání cookies a zpracování osobních údajů a profilování

Veškeré analytické a marketingové cookies uvedené v těchto Pravidlech Cookies a údaje získané jejich prostřednictvím spravujeme buď na základě našich oprávněných zájmů podle článku 6, odst. (1), bod f) GDPR (pokud jsou cookies nutné k funkcionalitě webové stránky), nebo na základě Vašeho souhlasu podle článku 6, odst. (1), bod a) GDPR (v případě cookies a žádostí od třetí strany). Během námi prováděného remarketingu a cíleného marketingu příležitostně dochází i k profilování.
Podle 4.článku GDPR je „profilování“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu. Tento způsob profilování je povolený, jelikož výrazně neovlivní ani Vás, ani Vaše zájmy.
Máme evidentní zájem Vám poskytnout co nejlepší nabídku ze široké škály našich produktů, proto používáme nástroje poskytované od výše podrobně popsaných poskytovatelů. Přirozeně přijmeme přiměřená opatření k zachování Vašich práv a svobod.