Pět typů lavinových problémů

INTERSPORT Blog | Doba čtení: 6 minut

Pět typů lavinových problémů

Jak číst lavinovou předpověď

Prudký rozmach obliby skitouringu přivádí do prostředí zimních hor mnoho nových příznivců tohoto nádherného sportu. Alpenverein proto v posledních letech věnuje zvýšenou pozornost prevenci lavinových nehod.

Zodpovědné plánování zimních horských túr vždy začíná důkladným prostudováním aktuální lavinové situace. Následující článek převzatý ze stránek Jihotyrolského Alpenvereinu přibližuje téma typických lavinových problémů, se kterými pracují lavinové předpovědi.

Obsah

Pět lavinových problémů

Co sledovat ve zprávě o lavinové situaci jako první

 1. Stupeň lavinového nebezpečí vyjádřený číslem 1-5
 2. Lavinový problém vyjádřený piktogramem
 3. Spolu s doplňkovými symboly větrné růžice, nadmořské výšky a stručným popisem stability sněhové vrstvy, četnosti kritických míst a pravděpodobnou velikostí lavin získáte na první pohled srozumitelný přehled celkové situace. Tu dále rozvádí podrobná lavinová zpráva.

Lavinové problémy

Lavinové problémy jsou účinným způsobem komunikace, který pomáhá nadšencům zimních sportů se v předpovědi zorientovat a soustředit se na nejdůležitější faktory ovlivňující plánování túry i následně v terénu.

Pět typů lavinových problémů popisuje klasické, opakující se a zřejmé lavinové situace.

Jejich definice využívá schopnosti lidského mozku rozpoznávat a interpretovat vlastnosti sněhu. I když se zkušení skialpinisté mohou při posuzování lavinových podmínek spoléhat i na osobní zkušenosti, předpovědi lavinových problémů spolu se stupni lavinového nebezpečí představují velice účinný způsob, jak správně popsat lavinovou situaci, a zejména nezkušeným lidem ji snadno vyhodnotit.

Pro každý lavinový problém je typická jeho příčina, typy lavin, které lze očekávat, kde a kdy jsou obzvláště nebezpečné a také jak nejlépe situaci řešit. Každý z problémů vyžaduje různé chování!

Se znalostí převládajících lavinových problémů lze túru přizpůsobit podmínkám již během plánování stejně přímo v terénu. Vzhledem k tomu, že lavinové problémy poskytují intuitivní a cílené informace díky jednoduchým piktogramům, jsou lavinové problémy spolu se stupněm nebezpečí jednou z nejdůležitějších složek lavinové předpovědi. Z tohoto důvodu se lavinové problémy na portálu Lawinen.report zobrazují již při kliknutí na jednotlivé výstražné oblasti v přehledové mapě.

Hory
Skialpinisté
Freerider

Kde se dozvíte víc

V celé Evropě je sledováno pět typů sledovaných lavinových problémů. V následujících řádcích jsou stručně představeny. Podrobnější popis této lavinové problematiky najdete na stránkách Lawinen.report.


Čerstvý sníh

Problém: ČERSTVÝ SNÍH

Charakteristika: Nedávné sněžení a sníh, který napadl i krátce před ním.

Jaké typy lavin očekávat?

 • Deskové laviny ze suchého sněhu
 • Prachové laviny
 • Spontánně či uměle uvolněné laviny

Kde hrozí největší nebezpečí? Laviny se vyskytují obvykle ve velkých plochách a v jakékoliv expozici. Typická je nestabilní vrstva čerstvého sněhu na starší sněhové pokrývce, ale může se vyskytnout i ve vrstvách nového sněhu nebo hlouběji ve starém sněhu.

Proč dochází ke vzniku laviny?

 • Deskové laviny ze suchého sněhu: Dodatečná zátěž nového sněhu na již existující sněhové vrstvě nebo nestabilní vrstvy nového sněhu.
 • Prachové laviny: Nedostatečná spojitost mezi novými sněhovými vločkami.

Kdy je nebezpečí největší? Nejrizikovější období je během sněžení a několik dní poté.

Jak se s tím vypořádat?

 • Rozpoznání problému v terénu je klíčové. Sledujte množství nového sněhu a čerstvé laviny.
 • Deskové laviny ze suchého sněhu: Počkejte, až se nový sníh stabilizuje.
 • Prachové laviny: Buďte opatrní v extrémně strmých terénech kvůli zvýšenému riziku stržení.

Navátý sníh

Problém: NAVÁTÝ SNÍH

Charakteristika: Sníh navátý větrem. Problém Navátý sníh může vznikat jak v důsledku unášení sněhu silným větrem při současném sněžení, tak i bez něj.

Kde hrozí největší nebezpečí? Výskyt je velmi nepravidelný, často se nachází v oblastech chráněných před větrem, jako jsou údolí, žlaby, za hřebeny a běžněji nad hranicí lesa.

Proč je nebezpečný? Navátý sníh zvyšuje zátěž na nestabilní vrstvy sněhu a může tak zapříčinit vznik lavin. Jeho výskyt je často spojen s různým vrstvením způsobeným změnami v rychlosti větru během bouří.

Jak rozpoznat problém? S praxí a za dobré viditelnosti lze navátý sníh v terénu rozpoznat. Hledejte znaky jako jsou návěje, praskliny, specifické zvuky a čerstvé laviny. Pamatujte, že stáří navátého sněhu může být obtížné určit.

Jak se s tím vypořádat? Vyhněte se oblastem s výskytem navátého sněhu, zejména v extrémně strmém terénu a v místech, kde dochází k přechodu z malého množství sněhu na větší a z měkkého sněhu na tvrdý.


Starý sníh

Problém: STARÝ SNÍH

Charakteristika: Přetrvávající slabé vrstvy uvnitř staré sněhové pokrývky.

Skryté nebezpečí ve starém sněhu: Problém starého sněhu je zákeřný jev, který vzniká kvůli nestabilním vrstvám v rámci starší sněhové pokrývky. Typickými nestabilními vrstvami jsou například povrchová jinovatka, pohárkové krystaly a hranatozrnitý sníh.

Jaké typy lavin mohou vzniknout?

 • Deskové laviny ze suchého sněhu
 • Většinou jsou laviny vyvolávány uměle (například aktivitami zimních sportovců)

Kde a jak dlouho hrozí nebezpečí? Problém se může objevit na rozlehlé ploše i lokálně, zejména ve stinných a chráněných místech. Může trvat týdny až měsíce.

Jak se s tím vypořádat? Rozpoznání problému v terénu je složité. Důležité je sledovat známky nestability a pravidelně sledovat lavinové zprávy. Je doporučeno vyhýbat se velkým strmým svahům.


Mokrý sníh

Problém: MOKRÝ SNÍH

Charakteristika: Oslabení sněhové pokrývky v důsledku navlhnutí při tání anebo při dešti.

Skryté nebezpečí mokrého sněhu: Nebezpečí vzniká oslabením nestabilních sněhových vrstev či sesouváním vrstev v důsledku nahromadění vody či v důsledku dodatečného zatížení způsobeného deštěm. Tento stav může vést k lavinám typu deskových lavin z mokrého sněhu. U lavin z mokrého sypkého sněhu dochází ke ztrátě vazeb mezi krystaly sněhu. Většinou se laviny z mokrého sněhu spustí spontánně.

Kde a kdy hrozí nebezpečí? Nebezpečí se vyskytuje různě v závislosti na slunečním záření, nadmořské výšce a expozici, v časovém horizontu hodin až dnů, přičemž dešťové srážky zvyšují riziko ve všech oblastech.

Jaké jsou znaky a jak se chovat? Je důležité rozpoznat znaky sněhu nasyceného vodou jako tvoření sněhových koulí či válců nebo hluboké zapadání do sněhu. Chování by mělo být přizpůsobeno aktuálním podmínkám, jako je například plánování výletů během ranních hodin po chladných a jasných nocích a znalost lavinových drah.


Klouzavý sníh

Problém: KLOUZAVÝ SNÍH

Charakteristika: Kluzký sníh představuje specifický problém, kdy celá sněhová pokrývka klouže po hladkém povrchu, jako jsou například travnaté svahy nebo hladké skalní zóny. Vysoká aktivita lavin kluzkého sněhu je typicky spojena s mocnou sněhovou pokrývkou, která málo nebo vůbec neobsahuje slabé vrstvy. Tyto laviny mohou nastat jak při suchém, tak i při mokrém sněhu (izotermické při 0°C ). Předpovědět jejich odtržení je téměř nemožné, přestože se obvykle projevují vznikem trhlin kluzkého sněhu (tzv. rybí tlama).

Jaké laviny lze očekávat? Laviny mohou být buď suché nebo mokré/0 °C-izotermické. Jsou spouštěny téměř výhradně spontánně. Umělé vyvolání je nepravděpodobné.

Kde a kdy hrozí nebezpečí? Tyto laviny se nejčastěji spouští na hladkých površích. Vyskytují se ve všech expozicích, ale častěji na jižních svazích. Kritické je první proniknutí vody hlouběji do sněhové pokrývky, jakmile je sněhová pokrývka izotermická při 0 °C. Nestabilní vrstva se nachází na rozhraní sněhové pokrývky a země.

Proč k tomu dochází? Jsou způsobeny snížením tření na vlhké nebo mokré vrstvě mezi sněhovou pokrývkou a zemí.

Kdy to nastává? Tyto události mohou trvat od dnů do měsíců a mohou se objevit kdykoliv během zimy. Mohou nastat jak v denní, tak v noční době. Na jaře se obvykle vyskytují později během dne.

Jak se s tím vypořádat? Při rozpoznávání problému v terénu jsou trhliny kluzkého sněhu (rybí tlama) sice snadno rozpoznatelné, ale čas jejich odtržení je téměř nemožné předpovědět. Je možné, že dojde k odtržení i bez vzniku těchto trhlin. Doporučení: Vyhněte se oblastem s přítomností trhlin kluzkého sněhu.


Zdroj: https://www.oeav.cz/clanky/pet-lavinovych-problemu
           https://alpenverein.it/die-fuenf-lawinenprobleme/