SPOLUPRÁCE S ALPENVEREIN 2023

Díky INTERSPORTU se můžete nově jednoduše stát členy rakouského alpského svazu Alpenverein a využívat tak skvělé pojištění nejen do hor se spoustou výhod.


Rakouský Alpenverein

Österreichischer Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku. Se svojí více než 160letou historií, téměř 750 000 členy a rozvětvenou strukturou se stal společensky významnou institucí nejen v Rakousku, ale i v dalších zemích. Mezi úkoly svazu patří provozování vysokohorských sportovních aktivit, jakožto i vzdělávání odborníků. Stará se o nezbytnou infrastrukturu v podobě údržby chat, cest či lezeckých zařízení a poskytuje odborné poradenství a informace, např. prostřednictvím vydávání map, odborných časopisů a internetových služeb. V neposlední řadě se zasazuje o zachování alpské přírody.


Stát se členem

Pojištění Alpenverein Weltweit Services


Každý člen může využívat řadu praktických výhod, mezi které patří především:

Celoroční pojištění kryjící rizika při provozování sportovních aktivit na celém světě ve volném čase je pro většinu zájemců hlavním důvodem, proč se členy Alpenvereinu stanou. Navíc, jsou-li členy Alpenvereinu oba rodiče, získávají jejich děti do 18 let (popř. studenti do 27 let) členství, a tedy zároveň i pojištění zdarma! Díky tomuto pojištění budete pojištěni na veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, a to jak v rámci své dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), vč. případné repatriace.

Výhody členství


  • Nocleh na horských chatách za půlku

Členové šetří za nocleh ve více než 500 horských chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu. Slevy poskytují také chaty ve Švýcarsku, Francii, Itálii, Španělsku, Slovinsku, Lichtenštejnsku, Belgii, Lucembursku a dokonce i některé chaty na Slovensku. Jedná se obvykle o 50 % z běžné ceny ubytování, nejméně 10 €/noc.

  • Klíč od Winterraumů horských chat

V zimním období si mohou členové bezplatně zapůjčit univerzální klíč k veřejně přístupné části horských chat vybavené nezbytnými potřebami pro přenocování.

Jak se stát členem Alpenvereinu


Členství (a tedy i pojištění) Alpenverein můžete sjednat kdykoli prostřednictvím formuláře. Díky okamžité platbě bankovní kartou bude obratem na Váš email zaslán tzv. provizorní průkaz a členství bude aktivní od následujícího dne.

Originál členské karty Alpenverein je zasílán na Vaši korespondenční adresu během 3 pracovních dnů. Obdržíte také unikátní sešit bonusů a slev kanceláře OEAV.cz, která je přímým zástupcem vídeňské sekce Edelweiss v České republice.

Další informace k jednotlivým kategoriím členství naleznete na: https://www.oeav.cz/poplatky

Členské poplatky a kategorie členství v roce 2023

Kategorie členství Cena
Dospělí (od 28 do 64 let) 1 750 Kč
Manžel/ka, partner/ka, senioři, studenti do 27 let 1 350 Kč
Děti a mládež do 18 let; Invalidé (od 50 %)    730 Kč
Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 1 750 Kč
Výhodné rodinné členství 3 100 Kč

Členové Alpenvereinu mají pojištěno automaticky:

  1.   Náklady na záchrannou akci z nepřístupného terénu v tuzemsku a zahraničí až do výše 25 000 €/os vč. zásahu vrtulníkem (ve volném čase, celoročně, celosvětově).
  2.   Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí až do výše 10 000 € pro úrazy ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci (platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty, celosvětově). U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků je vyžadována spoluúčast 70 € na osobu a jeden pobyt v zahraničí.
  3.   Náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě (platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty, celosvětově).
  4.   Pojištění odpovědnosti za škodu až do výše 3 000 000 €. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.
  5.   Trestněprávní ochrana až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše. Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.
  6.   Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví.

Brožuru k pojištění Alpenverein Weltweit Service si můžete přečíst zde: https://www.oeav.cz/sites/default/files/oav_versicherungsbroschuere_CZ_2023.pdf

Podrobné pojistné podmínky naleznete zde: https://www.oeav.cz/pojistne-podminky