Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Vrácení zboží do 14 dnů
Bezplatné vyzvednutí v prodejně

Udržitelnost

FD05D105B5D90548E2C39DE0197A1F38.jpg

Odpovědnost je pro nás v INTERSPORTU důležitým slovem. Uvědomujeme si, že dlouhodobý úspěch našeho podnikání je neodmyslitelně spojen s naší ochranou práv lidí, zvířat a životního prostředí.

Chápeme, že svět v těchto oblastech čelí výzvám. 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) přijaté v září 2015 představují výzvu pro vlády a podniky, jako je INTERSPORT, a měly by být použity jako plán lepší budoucnosti.

ZDRAVÍ A AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL

Zdraví a aktivní životní styl je srdcem našeho podnikání. Naší filozofií je podpora zdravého a aktivního životního stylu a z celého srdce věříme, že vášeň pro sport není něco vyhrazeného pro pár privilegovaných, ale něco pro každého. Přinášíme sport lidem.

Při rozhodování o mezinárodních zakázkách bereme v úvahu nejen kvalitu, ale také sociální a pracovní standardy továren vyrábějících naše výrobky. To je obzvláště důležitá otázka, pokud jde o výrobní závody v rozvojových a takzvaných „rizikových zemích“.

AE6E2CDD194FFD9AAE5AB524B54903A9.jpg

NAŠI DODAVATELÉ

INTERSPORT je aktivním členem iniciativy BSCI (Iniciativa pro sociální odpovědnost podniků) a spolupracuje s dodavateli a výrobci na zlepšování pracovních standardů v dodavatelském řetězci. Kodex chování iniciativy BSCI je nedílnou součástí obchodní dohody, kterou má INTERSPORT se všemi obchodními partnery. Kodex chování iniciativy BSCI je založen na Všeobecné deklaraci lidských práv, právech dětí a obchodních zásadách, hlavních zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských právech, pokynech OECD a konvencích a doporučeních OSN Global Compact a Mezinárodní organizace práce (ILO).

Zavázali jsme se k zlepšování vlivu našeho dodavatelského řetězce na životní prostředí, a proto se INTERSPORT spolu s dalšími obchodními partnery připojil k programu iniciativy BEPI. BEPI nám poskytuje monitorovací nástroje, které se zaměřují na 11 oblastí vlivu na životní prostředí. Další informace najdete na webových stránkách BEPI.E1880A917A49E7F82614971D79B6659D.jpg

NAŠE VÝROBKY

Mnoho produktů vyráběných exkluzivně pro INTERSPORT nabízí udržitelná řešení v oblasti surovin, technologií nebo výrobních procesů.

Zavazujeme se vyvíjet kvalitní výrobky pro spotřebitele, které neohrožují „pět základních koncepcí svobod“ zvířat a usilují o jejich dodržování v celém dodavatelském řetězci. Se zvířaty je třeba zacházet s respektem a chránit je před zbytečným utrpením a ublížením. INTERSPORT požaduje dodržování těchto standardů u všech partnerů.

0602919382E982A29CD57F393FC7C319.jpg