Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Vrácení zboží do 14 dnů
Bezplatné vyzvednutí v prodejně

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V SOUVISLOSTI S ČINNOSTÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NA WEBU WWW.INTERSPORT.CZ

 

Webová stránka www.intersport.cz byla založena za účelem provozování internetového obchodu, udržení kontaktu s našimi zákazníky, informování zákazníků a klientů o novinkách, nabídkách a všeobecných informacích týkajících se firmy. Pomocí rozhraní webové stránky mohou naši zákazníci i další osoby s námi také navázat spojení. Cílem těchto informací o zpracování osobních údajů je představit internetový obchod provozovaný na webu www.intersport.cz a informovat o činnostech zpracování osobních údajů spojených s provozem webové stránky www.intersport.cz, internetového obchodu a udržením kontaktů

I. ČÁST

SPRÁVCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ADRESÁTI

1.      SPRÁVCI

1.1    Správce: správcem se rozumí taková osoba, která sama, nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. INTERSPORT Digital Business GmbH a Intersport Austria GmbH se klasifikují jako společní správci v souvislosti se všemi zpracovatelskými cíli ve vztahu k internetovému obchodu („Správci“, nebo „my“).

1.2    Údaje o správcích

1.2.1    Název správce: Intersport Austria GmbH

Sídlo: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko

Poštovní adresa: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko

E-mailová adresa: [email protected]

Webová stránka: www.intersport.at

1.2.2    Název správce: INTERSPORT Digital Business GmbH

Sídlo: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko

Poštovní adresa: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko

E-mailová adresa: [email protected]

Webová stránka: www.intersport.at


2.      ZPRACOVATELÉ

2.1    Intersport podniká na trzích v celé Evropě a má celou řadu partnerů a franchisantů. Je pro nás důležité poskytnout Vám nejlepší možný servis a kompletní podporu, v důsledku čehož společně s našimi smluvními partnery v rámci splnění našich smluvních povinností používáme a vzájemně si předáváme Vaše osobní údaje.

2.2    Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů nebo nezbytné pro plnění našich povinností, můžeme předat Vaše osobní údaje též externím dodavatelům – zpracovatelům osobních údajů, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů; osobní údaje tak mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

2.3    Zpracovatel: zpracovatelé jsou fyzické nebo právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce.

2.4    Zpracování osobních údajů při provozování internetového obchodu probíhá prostřednictvím níže uvedených zpracovatelů:

2.4.1    IIC-INTERSPORT International Corp. se sídlem Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Švýcarská konfederace;

2.4.2    INTERSPORT ČR se sídlem Na Strži 65/1702,Praha 4, 142 00, IČO: 256 70 816;

2.4.3    LIPEMA SPORT s. r. o. se sídlem Petrovice 2, Měčín, 340 12, IČO: 263 59 375;

2.4.4    INFINITY Litoměřice s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1021/70, Praha 4, 147 00, IČO: 242 57 818;

2.4.5    Sport Pec s.r.o. se sídlem Sluneční stráň 235, Svoboda nad Úpou, 542 24, IČO: 027 78 271;

2.4.6    Stanislav Vosyka se sídlem Horní 404, Velká Dobrá, 273 61, IČO: 437 78 933.


3.      DALŠÍ PŘÍJEMCI

3.1    Kromě Správců a zpracovatelů konajících podle jejich pokynů mohou při zpracování osobních údajů spolupracovat i jiné osoby. Kvůli přehlednosti je v Příloze č.1 podle cílů uvedeno, za jakým zpracovatelským účelem, které osoby a v jaké funkci spolupracují.

3.2    Nepředáváme osobní údaje mimo země Evropské unie s výjimkou použití nástroje Google Analytics, služby pro analýzu návštěvnosti webových stránek od společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Google Analytics používá pro svoji činnost také soubory cookies, což umožňuje analyzovat využití webové stránky. Informace o Vašich návštěvách naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookie jsou předávány serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou ukládány. Informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete na odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

II. ČÁST

PREZENTACE ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZPRACOVATELSKÉHO ZÁMĚRU


1.      OBECNÉ INFORMACE

Internetový obchod Vám poskytne možnost nakupovat produkty z naší nabídky a ze skladových zásob Intersport, které Vám vzápětí doručíme.

Naše webové stránky můžete používat v podstatě i bez zadání osobních údajů. Využití určitých služeb je však bez zpracování osobních údajů neuskutečnitelné. Zejména je nutné nám sdělit některé osobní údaje tehdy, pokud jste u nás registrovaný a/nebo byste chtěl v našem internetovém obchodu nakupovat, příp. dostávat oznámení o akcích.

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících důvodů:

plnění smlouvy,

oprávněného zájmu, a sice

zasílání obchodních sdělení veškerými způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

pro ochranu práv prodávajícího, k obraně před nároky a v případě kontrol ze strany orgánu dozoru;

na základě Vašeho souhlasu.

Odhlédneme-li od cookies popsaných podrobně v Přehledu Cookies – shromažďujeme pouze ty údaje, které zadáte v našich vstupních formulářích, nebo nám je sdělíte jiným způsobem prostřednictvím komunikace přes naši webovou stránku. Konkrétně zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Podrobná charakteristika zpracovatelské činnosti ve spojení s internetovým obchodem je uvedena v Příloze č.1 . Žádáme Vás o důkladné prostudování této přílohy, aby Vám do detailů bylo jasné vše ohledně jednotlivých zpracovatelských záměrů.


2.      INTERNETOVÝ OBCHOD A REZERVACE

Na našich webových stránkách můžete nakupovat v našem internetovém obchodě, který provozujeme ve spolupráci s našimi smluvními prodejci (franchisingovými partnery). Internetový obchod nabízí možnost přímého nákupu našich produktů či jejich rezervaci a následné vyzvednutí a převzetí v některé z prodejen. Kompletní a aktuální seznam všech prodejen Intersport naleznete na internetové stránce.

V našem internetovém obchodě si můžete dobrovolně založit zákaznický účet, díky jehož existenci můžete uložit své osobní údaje (základní údaje o zákazníkovi, adresu, dosavadní objednávky, seznam oblíbených produktů) pro potřeby využívání našich služeb a budoucí nákupy. V případě založení účtu prostřednictvím záložky „Účet“ dochází k uložení Vámi zadaných osobních údajů. Tento účet, jakož i údaje, které obsahuje, můžete kdykoliv smazat. S cílem zamezit zneužití používáme v souvislosti s registrací v našem internetovém obchodě metodu tzv. dvojitého souhlasu. Po registraci, v jejímž rámci jste uvedli svou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzovací e-mail, prostřednictvím něhož můžete svůj účet aktivovat.

Pokud si v našem internetovém obchodě chcete koupit či rezervovat sportovní produkty nebo doplňky, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste nám poskytli některé své osobní údaje, které potřebujeme pro realizaci Vaší objednávky či rezervace. Z tohoto důvodu jsou údaje, jejichž poskytnutí je v souvislosti s vytvořením objednávky a založením účtu povinné, speciálně označené, všechny ostatní údaje jsou nepovinné. Vámi zadané údaje zpracováváme za účelem realizace Vaší objednávky či rezervace. Dále pak shromažďujeme v závislosti na zvoleném způsobu platby a v rámci její realizace rovněž údaje o Vašich platebních kartách a také bankovní a účetní údaje.


3.      ZÁKAZNICKÉ KARTY

Správci osobních údajů ze zákaznických karet jsou společnosti INTERSPORT Digital Business GmbH, se sídlem 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko, INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H, se sídlem 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko, a Intersport ČR s.r.o. se sídlem Na Strži 65/1702, 142 00 Praha 4, a to jako společní správci.

prodejnách Intersport si můžete zažádat o naši zákaznickou kartu na základě příslušných podmínek používání ( https://eshop.intersport.cz/sluzby/zakaznicka-karta), a to prostřednictvím vyplnění tištěného formuláře. Údaje z formuláře jsou následně přepsány do elektronického systému společnosti Intersport Austria GmbH a rovněž jsou formuláře elektronicky archivovány na serveru společnosti INTERSPORT ČR s.r.o. Po uložení údajů jsou vyplněné tištěné formuláře skartovány.

Zákaznická karta představuje službu, která zákazníkům přináší věrnostní dárky, slevy a další výhody. V souvislosti s registrací pro potřeby zákaznické karty, členství v programu a za marketingovými a statistickými účely zpracováváme Vámi sdělené osobní údaje, konkrétně Vaše jméno, příjmení, akademický titul, adresu, datum narození, e-mail a telefonní číslo, které jste nám poskytli, stejně jako údaje o sportovních zájmech. Dále uchováváme rovněž údaje o sportovních produktech včetně doplňků, které jste koupili, jejichž objednávku jste stornovali, nebo které jste si zapůjčili, a údaje o poskytnutých slevách, a to za účelem výpočtu Vašeho ročního bonusu.

V rámci realizace našich smluvních povinností je nutné sdělovat Vaše osobní údaje rovněž dalším smluvním prodejcům za účelem evidence veškerých bonusů, které jste získali, a v případě, že se přestěhujete, pro stanovení Vaší nové hlavní pobočky. Aktuální seznam našich prodejců je dostupný na: https://www.intersport.cz/stores.

V případě, že zrušíte svou registraci pro účely zákaznické karty, budeme Vaše osobní údaje, bude-li to nutné, uchovávat pouze po dobu trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů resp. dokud bude vůči nám možné uplatnit právní nároky vyplývající z tohoto smluvního vztahu, nejdéle však po dobu tří let od posledního provedeného obchodu v rámci skupiny INTERSPORT, a pokud došlo za tu dobu k vymáhání takových nároků, tak do doby vedení příslušných řízení a/nebo uhrazení nároků.

Zpracování Vašich osobních údajů k marketingovým účelům probíhá pouze v rozsahu, v němž si to budete přát. Dále máte možnost se přihlásit k odběru našich newsletterů nebo directmailingu. V tomto případě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat k reklamním účelům obdobně, jako je popsáno v odstavci 6 níže (odstavec Newslettery a přímý marketing).Máte možnost přihlásit se též k zasílání obchodních sdělení od prodejen INTERSPORT se symbolem „iCARD“ prostřednictvím SMS či pošty. Za tímto účelem mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím subjektům. Aktuální seznam těchto subjektů a našich prodejců je dostupný na: https://www.intersport.cz/stores.


4.      ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vaše přání jsou pro nás důležitá – proto Vám nabízíme zákaznický servis poskytovaný telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail nebo aplikaci pro pokládání dotazů). Pokud se obrátíte na zákaznický servis, dochází k založení interní složky, jejímž prostřednictvím probíhá další zpracování Vašeho dotazu či návrhu na zlepšení. V jejím rámci shromažďujeme také osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s Vámi položeným dotazem, konkrétně jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Pokud se Vaše dotazy nebo návrhy na zlepšení týkají Vašich zkušeností s námi nebo našimi smluvními prodejci, předáme informace o Vašem dotazu a Vámi poskytnuté osobní údaje dotčeným osobám, abychom tak umožnili zodpovězení Vašeho dotazu nebo případně rychlou realizaci Vašeho návrhu na zlepšení.

Údaje poskytnuté a uložené v této souvislosti budeme zpracovávat až do vyřízení Vašeho dotazu a rovněž po jeho vyřízení, a to po dobu, po kterou budete moci na základě Vaší žádosti uplatnit vůči nám nebo našim smluvním prodejcům právní nároky. Po uplynutí této lhůty dochází k anonymizování složek a takto uložené údaje jsou nadále používány pouze pro statistické účely.


5.      VÝHERNÍ SOUTĚŽE

S cílem zvýšit jejich atraktivitu a dosáhnout prostřednictvím návštěvníků větší interakce nabízíme na našich webových stránkách zákazníkům a návštěvníkům těchto stránek výherní soutěže. Na pravidelném pořádání výherních soutěží se spolu s námi podílí naši partneři, kteří pro tyto výherní soutěže poskytují výherní ceny a podporují nás při jejich realizaci.

Abyste se mohli zúčastnit těchto výherních soutěží, je nezbytné nám nebo danému partnerovi poskytnout Vaše kontaktní údaje, abychom Vás v případě výhry mohli my nebo náš partner o této skutečnosti informovat. Konkrétně zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo. Informaci o tom, který z našich partnerů se na konkrétní výherní soutěži podílí, samozřejmě vždy uvádíme na webové stránce dané výherní soutěže.

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci výherní soutěže, používáme výlučně za účelem její realizace a nikoliv pro účely dalšího marketingu. Pokud jste však v rámci přihlášení do dané výherní soutěže udělili výslovný a dobrovolný souhlas, že chcete dostávat newsletter nebo jiné naše marketingové materiály či případně informace od dalších třetích stran, bude tato skutečnost samozřejmě zohledněna.

V souvislosti s výše uvedeným obdrží osobní údaje, jež jste nám poskytli, rovněž partner, který se podílí na realizaci dané výherní soutěže, aby Vás mohl informovat o případné výhře a zaslat Vám relevantní podklady, které s touto výhrou souvisí. Naši partneři jsou samozřejmě obeznámeni s ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů, za jejich dodržování však odpovídají sami.


6.      NEWSLETTERY A PŘÍMÝ MARKETING

Na našich webových stránkách se můžete bezplatně přihlásit k odběru našeho newsletteru a directmailingu. Prostřednictvím našeho newsletteru a directmailingu obdržíte v pravidelných intervalech veškeré aktuality a informace o naší společnosti a reklamní materiály týkající se našich sportovních produktů a našich smluvních prodejců, které budou šité na míru Vašim potřebám.

Prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v našem přihlašovacím formuláři, poté ověříme, zda o zasílání newsletteru skutečně stojíte. Pro ověření Vašeho zájmu Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail, jehož přijetí můžete potvrdit kliknutím na odkaz v něm uvedený. Po potvrzení přijetí tohoto e-mailu jste přihlášení k odběru našeho newsletteru (tzv. dvojitý souhlas).

Již při prvním přihlášení k odběru našeho newsletteru uložíme Vaši IP adresu a údaje o datu a čase Vašeho přihlášení, abychom byli připravení pro případ, že by třetí strana zneužila Vaši e-mailovou adresu a přihlásila Vás bez Vašeho vědomí k odběru našeho newsletteru. Další osobní údaje v souvislosti s odběrem našeho newsletteru neshromažďujeme ani nezpracováváme, poskytnuté údaje používáme výlučně pro účely odběru newsletteru.

Pokud proti takovému počínání nevznesete námitku, předáváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu v rámci koncernu Intersport a rovněž spolupracujícím osobám pro účely analýzy chování zákazníků a předání z ní vyplývajících informací k reklamním účelům. V rámci koncernu Intersport dochází k porovnání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s odběrem newsletteru, s údaji, které jsme shromáždili jinou cestou (např. v souvislosti s nákupem zboží nebo rezervací služby) pro účely reklamy šité na míru.

Nedochází k předání Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru třetím stranám, které nejsou součástí koncernu Intersport nebo které se skupinou Intersport nespolupracují na základě franchisové či jiné smlouvy. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit, podrobnosti k odhlášení odběru naleznete v potvrzovacím e-mailu a v každém z newsletterů.

 

III. ČÁST

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následně Vám představíme ta práva, která Vám podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) v souvislosti s ochranou osobních údajů náleží, a také doporučený způsob výkonu těchto práv.

1. SPRÁVCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ADRESÁTI

1.1   Správce: správcem se rozumí taková osoba, která sama, nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. INTERSPORT Digital Business GmbH a Intersport Austria GmbH se klasifikují jako společní správci v souvislosti se všemi zpracovatelskými cíli ve vztahu k internetovému obchodu („Správci“, nebo „my“).Správci Vaše osobní údaje spravují v zájmu cílů stanovených v Příloze č.1 . Pokud byste po udělení souhlasu chtěli získat informace o okruhu námi spravovaných údajů, které se Vás týkají, o způsobu správy, jakož i o podrobnostech, můžete své přístupové právo uplatnit písemně.

1.2   Například pokud se budete chtít přesvědčit o osobních údajích spravovaných při zřizování uživatelského účtu a obrátíte se na nás s žádostí, my Vám po přezkoumání předáme nebo zašleme kopii zpracovávaných osobních údajů k vytvoření uživatelského účtu, a to Vaše celé jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu, oslovení a heslo.

1.3   Kopii osobních údajů zpracovávaných správci poprvé obdržíte zdarma. V případě další kopie můžeme požadovat poplatek za kopírování.

1.4   V případě elektronické žádosti o přístup k Vašim údajům – pokud nepožádáte o jinou formu, vyhovíme Vaší žádosti elektronicky.

1.5   Pokud nás požádáte o ústní (telefonickou) informaci, i to je možné. Ale i v takovém případě bude nutné ověřit Vaši totožnost.


2. PRÁVO NA OPRAVU

1.2   Pokud jsou Vaše osobní údaje, které spravujeme, nepřesné (například špatně nahrané), nebo neúplné, nebo v nich došlo ke změnám (e-mail, telefon), můžete žádat jejich doplnění.

1.3   V případě žádosti o opravu nepřesný, zastaralý údaj/údaje vymažeme, a správný nahrajeme.


3. PRÁVO NA VÝMAZ

3.1   O výmaz Vašich osobních údajů můžete zažádat písemně.

3.2   Výjimku z povinnosti výmazu údajů tvoří úzký okruh důvodů, například pokud je uchování údajů zákonem předepsáno (například, když je Vaše jméno uchované jako součást faktury, což je povinné).


4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

4.1   Můžete zažádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou podle Vás nepřesné, nebo pokud už je nepotřebujeme pro daný zpracovatelský záměr, ale Vy je potřebujete k předložení, uplatnění, obhajobě právních nároků. O omezení můžete zažádat i v případě, že je zpracování protiprávní, ale vy si nepřejete výmaz údajů, pouze jejich použití v omezené míře.

4.2   V případě omezení smíme Vaše osobní údaje podle hlavního pravidla pouze uchovávat, pokud nerozhodnete jinak.


5. PRÁVO NA PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

5.1   Údaje, které jste nám předali za účelem specifikovaným v Příloze č.1 , spravujeme digitálně. Máte právo, abychom Vám takto nahrané údaje – žádáte-li to – předali v takové podobě, abyste je mohli dál používat (jako například ve formátu snadno zpracovatelném počítačem, nezaheslované).

5. 2   Můžete nás také požádat, abychom Vaše údaje předali jinému správci.


6. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

6.1   Pokud Vaše údaje spravujeme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě ukončíme zpracování osobních údajů založené na souhlasu se zpracováním.


7. ZPŮSOB A DOBA VYŘIZOVÁNÍ DORUČENÉ ŽÁDOSTI

7.1   Vaši oprávněně předloženou žádost podle bodů 1-6 přijímáme e-mailem nebo poštou. Ohledně uplatnění svých práv, prosíme, kontaktujte správce na následujících adresách:

7.1.1   Vaše elektronické dopisy zasílejte společnému pověřenci pro ochranu osobních údajů skupiny Intersport v ČR na adresu [email protected],

7.1.2   dopisy poštou adresujte na adresu Na Strži 65/1702, 142 00 Praha 4. Na zásilce prosíme uveďte heslo „E-shop“.

7.2   Vyřizování žádosti proběhne bezodkladně, nejpozději ale do jednoho měsíce od doručení žádosti. Po přezkoumání žádosti Vás budeme informovat o uskutečněných opatřeních v souvislosti Vašimi výše uvedenými právy. V případě, že je posuzovaný dotaz složitý, nebo potřebujeme doplňující informace, abychom vyhověli Vaší žádosti, lze prodloužit tuto dobu maximálně o dva měsíce. O tom Vás budeme také informovat.

7.2   Jestliže podáte svoji žádost elektronicky, pokud nepožádáte o jinou formu, odpověď poskytneme rovněž elektronickou cestou.

7.3   Pokud naše firma nebude moct vyhovět Vaší žádosti o výmaz, protože zákon předepisuje povinné zpracování osobních údajů, pošleme Vám ve stejné lhůtě vyrozumění o zamítnutí plnění na uvedený kontakt buď dopisem, nebo elektronicky.


8. MOŽNÉ ZPŮSOBY PRÁVNÍ NÁPRAVY

8.1.   Pokud se na nás obrátíte s žádostí a my Vaši žádost nevyřídíme, nebo vyřídíme až po uplynutí stanovené lhůty, máte právo se obrátit na dohledový úřad nebo soud.

8.2   O zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů („UOOU“) můžete zažádat i v případě, když zaznamenáte protiprávní jednání pří zpracování osobních údajů.

8.3   Chtěli bychom Vás upozornit, že v podobných případech UOOU navrhuje nejdříve se obrátit na nás jako na správce a pokusit se vyřešit spor smírně. Proto Vás laskavě žádáme, vyskytne-li se jakýkoliv problém, budete-li mít jakoukoliv potřebu, nejdříve se obraťte na nás, i když víme, že to nemůžeme od Vás požadovat jako povinnost. Můžete se na nás obrátit na kterékoli adrese uvedené v bodě 7.1.

8.4   UOOU můžete kontaktovat těmito způsoby: e-mailem na [email protected], datovou schránkou (ID schránky qkbaa2n) nebo písemně na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. O vyšetřování stížností ve spojení s uplatněním dotčených práv se dočtete na adrese: https://www.uoou.cz.

8.5   Pro úplnost dodáváme, že dozorovým orgánem veřejné správy Rakouské republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Österreichische Datenschutzbehörde se sídlem Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Rakouská republika, https://www.dsb.gv.at. Vzhledem k tomu, ž Správci jsou usazeni v Rakouské republice, můžete podat stížnost i u uvedeného rakouského dohledového orgánu.

8.6   V soudním řízení máte právo zažádat o zahájení řízení podle místa bydliště. Soudy s příslušnou kompetencí naleznete na adrese: https://www.justice.cz/soudy.

V Praze dne 7. září 2020.


SEZNAM PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti INTERSPORT Digital Business GmbH, se sídlem 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko a Intersport Austria GmbH, se sídlem 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakousko, a to jako společní správci v souvislosti se všemi zpracovatelskými cíli ve vztahu k internetovému obchodu aktuálně předávají osobní údaje, jejichž jsou správci, následujícím příjemcům osobních údajů:

Marketing a zjišťování spokojenosti zákazníků

Dialogschmiede GmbH se sídlem Ungargasse 64-66/1/110, 1030 Wien, Rakousko

Facebook Ireland Ltd, se sídlem na adrese Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika

Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké

Heureka Group a.s. se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 078 22 774 

INTERSPORT Austria Gesellschaft mbH se sídlem Flugplatzstraße 10, 4600 Wels, Rakousko

Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685

Přepravní a doručovatelské služby

PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, PSČ: 251 01, IČO: 251 94 798