INTERSPORT a UDRŽITELNOST

Usilujeme o zodpovědnější budoucnost našich produktů prostřednictvím principů Reduce, Recycle, Rethink.