Podmínky účasti

ÚČAST A ŠANCE NA VÝHRU NENÍ PODMÍNĚNA NÁKUPEM ANI PLATBOU. NÁKUPEM NEZVYŠUJETE SVÉ ŠANCE NA VÝHRU.

Účastnit se mohou pouze držitelé zákaznické karty Intersport.

 

Všeobecné podmínky účasti výherní soutěže „Soutěž o rodinný pobyt“. Zapojte se do naší výherní soutěže a využijte šanci.

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

Zapojením se do výherní soutěže („Reklamní kampaň") souhlasíte s těmito podmínkami. Před zapojením se si pozorně přečtěte tyto podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete se zúčastnit Reklamní kampaně. Tyto obchodní podmínky upravuje obchodní vztah mezi Vámi („Vy“ anebo „Účastník“) a společností AlpenParks Hotel Sonnleiten GmbH, Hafnergasse 5/1c, 5700 Zell am See, Rakousko („Pořadatel“) v souvislosti s Reklamní kampaní. Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky týkající se Reklamní kampaně, obraťte se na Pořadatele na výše uvedené kontakty. Reklamní kampaň začíná 23.04.2019 ve 12.00 hod. (MEZ/UTC) a končí 08.05.2019 ve 23:59 hod. (MEZ/UTC) (včetně) („Trvání kampaně“). Zohledněné budou pouze přihlášky přijaté po dobu trvání kampaně. Předmětem této Reklamní kampaně je výherní soutěž „Soutěž o rodinný pobyt“.

 

2. Podmínky účasti v soutěži

Reklamní kampaně se mohou zúčastnit všechny osoby s trvalým bydlištěm v České republice, kteří jsou dle právního systému v krajině jejich bydliště plnoletí. Pořadatel může od výherců požadovat doklad pro prokázání způsobilosti zúčastnit se Reklamní kampaně. Reklamní kampaně se nesmí zúčastnit zaměstnanci, zástupci a zprostředkovatelé Pořadatele anebo přidružených společností Pořadatele, případně Intersport Austria GmbH a její dceřiné společnosti, jako také přímí rodinní příslušníci (jako rodiče, sourozenci, děti a manžel/manželka, bez ohledu na jejich trvalý pobyt), případně (příbuzní anebo nepříbuzní) členové domácnosti těchto zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů a jakékoliv jiné osoby, které se určitým způsobem podílely na realizaci anebo plnění Reklamní kampaně. Nečitelné přihlášky se považují za neplatné.

 

3. Pokyny k účasti v soutěži

Pokud se chcete zúčastnit Reklamní kampaně, vyplňte a odešlete formulář s těmito údaji: Přihlašovací formulář musí obsahovat Vaše jméno, pohlaví, datum narození, e-mail, poštovní a směrovací číslo a stát, ve kterém žijete. Každá osoba se smí zúčastnit losování pouze jednou. Šance na výhru se nezvyšuje vícenásobným odevzdáním formuláře na jméno jedné osoby. Účast v reklamní kampani není zpoplatněná. Zaškrtnutím políčka ve formuláři budete od Pořadatele dostávat marketingová sdělení jako např. informace o akčních nabídkách. Z odběru reklamních informačních oznámení se můžete kdykoliv odhlásit, pokud budete postupovat podle pokynů v oznámeních anebo se obrátíte přímo na welcome@alpenparks.at Všechny nesprávné anebo podvodné přihlášky budou zamítnuté. Pokud po dobu účasti nebo pokusu o účast na Reklamní kampani porušíte tyto podmínky anebo pokud byste po dobu Vaší účasti anebo pokusu o účast byli v porovnání s jinými účastníky neoprávněně zvýhodněni, může Vás Pořadatel podle vlastního uvážení z Reklamní kampaně vyloučit. Za pozdní, ztracené, opožděné, poškozené, zničené, nečitelné anebo neúplné přihlašovací formuláře, které Pořadatel dle uvážení vyloučil z účasti, nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

 

4. Výběr vítěze

Výherci Reklamní kampaně budou určeni 09.05.2019 ve 12.00 hod. v Intersport Austria GmbH. Výhercem Reklamní kampaně se stane prvé jméno, které bude náhodně vybrané ze všech úplně vyplněných, oprávněných a řádně odevzdaných přihlášek přijatých v době Trvání kampaně a před dnem slosování. Šance na výhru závisí na počtu oprávněných odevzdaných zásilek přijatých v době Trvání kampaně. Pořadatel obeznámí vítěze o výhře e-mailem nejpozději 09.02.2019. Výhry budou vyplacené anebo odevzdané po dohodě s vítězi. Účastí na Reklamní kampani souhlasíte v případě výhry se zveřejněním Vašeho jména. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud se nepodaří zkontaktovat vítěze do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy se Pořadatel poprvé snažil spojit s výhercem anebo pokud má Pořadatel důvodné podezření, že Účastník porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky, ztratí původní výherce nárok na výhru a Pořadatel bude oprávněný vybrat nového výherce. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a jakákoliv korespondence související s rozhodnutím bude zamítnuta. Pokud si přejete dostat seznam výherců, tak v případě, pokud výherce/i souhlasil/i se zveřejněním jejich jmen a svůj souhlas neodvolal/i, zašlete oznámkovanou obálku na adresu AlpenParks Hotel Sonnleiten GmbH, Hafnergasse 5/1c, 5700 Zell am See, Rakousko. Tyto poptávky musí být doručené nejpozději měsíc po dni slosování.

 

5. Výhry

V rámci Reklamní kampaně bude celkově rozdaná jedna cena. Vyhrát můžete aktivní dovolenou (4 noci) pro 2 dospělé a 2 děti s polopenzí v novém hotelu AlpenParks Hotel & Apartment Sonnleiten v Saalbachu.
  • Služby zahrnuté v ceně:
  • 4 noci v prázdninovém apartmánu
  • Bohaté snídaně formou bufetu
  • Lahodná polopenze: vyberte si své 3-chodové á la carte menu a vychutnejte si také zdravé dobroty z našeho salátového bufetu
  • Včetně povlečení a ručníků
  • WiFi zdarma
  • 1 parkovací místo v podzemní garáži
  • Uzamykatelný a vyhřívaný box na kolo/lyže na jeden pokoj

 

Výhru není možné vyplatit v hotovosti. Výhry se váží na konkrétní osobu, nedají se vyměnit, jsou nepřenosné a nedají se předplatit. Výhru není možné vyplatit v hotovosti, pokud výhra (anebo její část) už není k dispozici z důvodu, za které Pořadatel nezodpovídá; v takovém případě může Pořadatel nabídnout alternativní výhru anebo výhru ve stejné, případně vyšší hodnotě. Pokud to platný závazný právní předpis nezakazuje, nesete výhradní zodpovědnost za úhradu všech příslušných daní v souvislosti se získáním anebo použitím výhry, pokud jsou uplatnitelné. Pořadatel se zavazuje, že v souladu s platnými závaznými předpisy vykoná všechna potřebná oznámení ve vztahu k daňovému úřadu a uhradí všechny daně, které je povinný uhradit. Pokud není platnými závaznými předpisy ustanoveno jinak, případně pokud je v souvislosti s rozdělením výhry výslovně písemně uvedeno jinak, musí být výhra odevzdaná ve skutečném stavu a ani Pořadatel, ani jeho koncernové společnosti nesmějí ve vztahu k výhře poskytnout žádné záruky.

 

6. Zodpovědnost

Vořadatel, případně jeho koncernové společnosti, jsou zodpovědné za náhradu škody v případě újmy na životě, zranění anebo poškození zdraví anebo v případě porušení podstatných smluvních povinností, včetně povinnosti poskytnout náhradu za úmyslné, podvodné anebo závažné porušení povinnosti ze strany Pořadatele nebo jeho koncernových společností. V ostatních případech, pokud byla škoda způsobená běžnou nedbalostí, je zodpovědnost Pořadatele anebo jeho koncernových společností omezená na hodnotu výhry v rozsahu povoleném platnými závaznými právními předpisy. Ve všech ostatních případech je zodpovědnost Pořadatele vyloučená. [Reklamní kampaň není podporovaná, schválená ani spravovaná společností Facebook Inc., ani ve spolupráci s ní. Tímto jste povinni zbavit společnost Facebook Inc. jakékoliv zodpovědnosti v souvislosti s Reklamní kampaní.]

 

7. Osobní údaje

Pokud to nezakazují platné závazné právní předpisy, účastí v soutěži souhlasíte s tím, že všechny osobní údaje poskytnuté v souvislosti s Reklamní kampaní budou podle nařízení o ochraně údajů, které najdete na internetové stránce AlpenParks Hotel Sonnleiten, shromážděné a zpracované Pořadatelem.