Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Dne 21.6.2016 jsme zahájili realizaci Projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Název vzdělávací aktivity:

Rozšíření a obnovení technických kompetencí z oblasti poradenství a prodeje sportovního vybavení

Nyní mezi základní potřeby vzdělávání zaměstnanců Intersportu ČR s.r.o. patří: zajištění cílů společnosti Intersport zhodnocením odborných znalostí rozhodujícího zdroje, tj. zaměstnanců na prodejnách, uspokojování potřeb zaměstnanců, zvyšování jejich konkurenceschopnosti na vnitropodnikovém i vnějším trhu práce.

Je zapotřebí se zabývat především těmi pracovními místy, které přicházejí nejvíce do styku se zákazníky Intersportu. Těmto zaměstnancům bychom rádi poskytli možnost detailně se proškolit nejen v teoretické části, ale i v praktickém seznámení se se zbožím a službami, které nabízíme. Toto povede k dalším vysoce odborným zbožíznaleckým znalostem, které jsou pro zaměstnance široce uplatnitelné, nejen v naší společnosti Intersport.

Díky projektu POVEZ II nabídneme zaměstnancům vzdělávání vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb, které jim zajistí větší odbornost pro výkon své pracovní pozice, lze očekávat pozitivní dopady na zvýšení ambicí zaměstnanců a zvýšení jejich loajality ke společnosti. Po ukončení jednotlivých školení získávají proškolení účastníci certifikát o odborné způsobilosti. K zajištění školení využíváme služeb externího dodavatele.