INTERSPORT ZVYŠUJE ADAPTABILITU ZAMĚSTNANCŮ :: INTERSPORT Česká Republika

INTERSPORT ZVYŠUJE ADAPTABILITU ZAMĚSTNANCŮ
SPOLEČNOSTI Intersport ĆR s.r.o.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Intersport ČR s.r.o. se stal úspěšným žadatelem dotace, jejímž poskytovatelem je Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

Projekt CZ.1.04/1.1.02/35.01318 Zvyšování adapability zaměstnanců společnosti Intersport ČR s.r.o. byl zahájen 1.12.2010 a je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Administrátorem výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

INTERSPORT klade enormní důraz na kvalitu a odbornost všech zaměstnanců, zejména pak na kvalitu
poradenství koncovému zákazníkovi. Zaměstnanci INTERSPORTU tvoří přidanou hodnotu této největší
sportovní maloobchodní značky.

Ve výzvě Školení je šance INTERSPORT spatřuje neocenitelnou příležitost pro další vzdělávání
zaměstnanců společnosti Intersport ČR s.r.o. v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na
prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace v oblasti klíčových dovedností jednotlivých
zaměstnanců.

V rámci projektu půjde z větší části o vzdělávání obecné, přenositelné na jiné zaměstnavatele, dále pak i vzdělávání specifické.

Smyslem projektu je trvalé zlepšování obecných znalostí a dovedností zaměstnanců, zlepšování jejich odborných, jazykových a sociálních kompetencí, uplatnitelnosti na vnitřním i vnějším trhu práce, flexibility a adaptability na nové profesní podmínky.
To však nejen v rámci 24 měsíců trvání projektu, ale i po jeho ukončení 30.11.2012