Operační program OP LZZ

Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Intersport ČR s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01318

Dnem 1.12.2010 jsme se stali úspěšným žadatelem dotace a zahájili jsme vzhledem k získaným dotačním prostředkům na vzdělávání realizaci projektu:  

„Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Intersport ČR s.r.o.

V prosinci 2010 byla zahájena všechna školení dle schváleného harmonogramu, projekt byl ukončen 30.11.2012

V rámci dotačního programu bylo podpořeno celkem 297 mimopražských zaměstnanců Intersport ČR s.r.o. Zejména vedoucí a zástupci prodejen, servisní technici, sportovní poradci. Dále také pracovníci středního managementu - nákupní oddělení, servisní a vzdělávací oddělení, oblastní manažeři.

     


Po ukončení jednotlivých školení získali proškolení účastníci certifikát o odborné způsobilosti.

Cílem získané podpory bylo zvýšení adaptability našich zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Intersport prostřednictvím získání nových znalostí a dovedností a tím vytvoření podmínek ke zvyšování produktivity a kvality odvedené práce, která se zejména odráží ve vyšším odborném prodeji a poradenství zákazníkům na provozovnách Intersportu v ČR.

Jednotliví účastníci si školení velmi chválili a oceňovali zejména jejich přínos ke zvyšování

úrovní poradenství pro zákazníka při nákupu sportovního zboží. Obecně je školení personálu společnosti Intersport považováno za další benefit zaměstnavatele přispívající ke snižování fluktuace zaměstnanců.

Díky těmto školením z operačního programu OP LZZ je společnost Intersport v současnosti hodnocena jako sportovní řetězec s nejvyšší úrovní poradenství pro zákazníka při nákupu sportovního zboží.

I po ukončení dotačního programu nabízí Intersport pro všechny své zaměstnance široký výběr školících programů a s tím spojené kariérní možnosti.

Intersport si především uvědomuje, že v oblasti prodeje sportovních výrobků a služeb je možné uspět jen v tom případě, že sportovní prodejce zprostředkuje zákazníkovi veškeré odborné informace, které jsou nutné ke správnému nákupnímu rozhodnutí.

Stávající projekt OPLZZ přinesl za dobu jejího dosavadního průběhu vyšší kvalitu služeb, které v jednotlivých regionech poskytujeme (prodej, servis, poradenství) a jeho realizace napomohla zvyšování odborné úrovně personálu a tím i profilaci společnosti odlišující se od konkurence právě vysokou úrovní poradenství a prozákaznickým přístupem zaměstnanců.

V Praze 1.12.2012