Podrobná pravidla soutěže O DVĚ KOLA ZNAČKY PELLS :: INTERSPORT Česká Republika

Podrobná pravidla soutěže

O KOLO ZNAČKY PELLS

(„soutěž“)


 

 

 

 

 

 

 

1. Vyhlašovatel soutěže

Soutěž pořádá společnost Intersport ČR se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 62, IČ: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835 ( „vyhlašovatel soutěže“).

2. Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů účastníků soutěže vyplněných při registraci do zákaznického programu společnosti Intersport ČR s.r.o. je vyhlašovatel soutěže ( „správce údajů“).

3. Trvání soutěže, přihlášení do soutěže

3.1 Soutěž probíhá od 10. 5. 2012 do 16. 05. 2012 ( „trvání soutěže“).     

3.2 Do soutěže je automaticky zařazena každá osoba starší 18-ti let, která je držitelem zákaznické karty společnosti Intersport, a která nakoupí jakékoli zboží v libovolné prodejně INTERSPORT v Hradci Králové v hodnotě nad 1 000 Kč v období od 10. 5. 2012 do 16. 5. 2012

Jediná Podrobná pravidla soutěže v platném znění ( „pravidla“) jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách www.intersport.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla vyhlašovatele soutěže uvedené v článku 1 těchto pravidel.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1 Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18-ti let, která je držitelem zákaznické karty společnosti Intersport, a která nakoupí jakékoli zboží v libovolné prodejně INTERSPORT v Hradci Králové v hodnotě nad 1 000 Kč v období od 10. 5. 2012 do 16. 5. 2012.

4.2 Ze soutěže budou automaticky vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří by se pokusili získat výhru podvodným jednáním nebo by jednali v rozporu s dobrými mravy.

5. Výhra, určení a zveřejnění výherců

5.1 Cenou pro vylosovaného výherce soutěže je kolo značky Pells, konkrétně kolo CRONO Pro v hodnotě 14 999 Kč (maloobchodní cena). Kolo získá účastník soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly a bude vylosován zástupcem vyhlašovatele soutěže za účasti dvou zaměstnanců vyhlašovatele soutěže ( „výherci“). O losování bude sepsán protokol, který bude uložen na adrese vyhlašovatele soutěže po dobu 2 měsíců od zveřejnění výherce.

5.2 Vylosovaný výherce bude o výhře informován nejpozději do 31. 5. 2012.

5.3 Vyhlašovatel soutěže bude kontaktovat účastníka soutěže, který byl vylosován, na kontaktních údajích, které předložil při registraci zákaznické karty společnosti INTERSPORT, a vyzve ho k předložení originálu účtenky, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy. Nepředloží-li účastník soutěže originál účtenky ve stanovené lhůtě, bude vylosován, způsobem uvedeným v bodu 5.1 těchto pravidel, jiný účastník soutěže ( „náhradní výherce“). Náhradní výherce bude informován o výhře a vyzván k předložení účtenky způsobem uvedeným v tomto bodě.

5.4 Po předložení originálu účtenky vyhlašovatel soutěže předá v prodejně v Hradci Králové společnosti INTERSPORT výhru výherci. Nepřevezme-li si výherce výhru do 30 kalendářních dnů, propadá výhra ve prospěch vyhlašovatele soutěže, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci.

6. Další pravidla soutěže

6.1 V případě, že údaje vyplněné při registraci budou neúplné či nebude dán souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů, nebude zákazník zařazen do soutěže. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, včetně délky jejího trvání, či soutěž přerušit, odložit nebo odvolat. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

6.2 Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodovat podle vlastního uvážení a případně doplnit tato pravidla pro výklad sporných případů.

6.3 Veškeré daňové náklady, jakož i veškeré případné veřejnoprávní poplatky a příspěvky související s výhrou nese výherce.

6.4 Účastník, který se stane výhercem soutěže, souhlasí s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem soutěže v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Výherce uděluje tento souhlas na dobu 20 let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým předávající snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

7. Osoby vyloučené ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, včetně jejich rodinných příslušníků, a osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke společnostem nebo osobám podílejících se na přípravě soutěže, včetně jejich rodinných příslušníků, jakož i osoby, které by na základě informací od těchto osob mohly být v soutěži zvýhodněny.


Hodně štěstí vám přeje váš

INTERSPORT tým