Prodejny - Akce a služby - Analýzy - 3D Analýza chodidel :: :: INTERSPORT Česká Republika
|Více

Jak najít běžeckou botu, která Vám

dokonale sedne?


Každá noha je jedinečná. Musí zajistit stabilitu, pohyblivost, pružnost a přirozené tlumení nárazů. Chybné postavení nohou dokáže nejen zkazit radost z pohybu, ale může mít za následek také opotřebení a přetížení pohybového aparátu.


Při analýze, která Vám pomůže najít dokonale padnoucí běžecké boty, se pozornost specialistů soustředí na následující tři faktory:


1. Typ nohy

První krok analýzy se provádí na bosých nohou. Pomocí speciální analýzy chodidel se zjistí přesná velikost nohou, posoudí se jejich objem, stanoví problémové oblasti a určí typ nohy. Přitom rozlišujeme nohu normální, plochou, s pokleslou klenbou, vyklenutou a příčně plochou.


Normální noha

Normální nohy mají správně fungující svaly a vazy. Obě klenby, podélná a příčná, jsou řádně vyvinuty a jsou schopny poskytnout noze přirozené tlumení nárazů a oporu.


Plochá noha nebo noha s pokleslou klenbou

Toto chybné postavení nohy se pozná podle zploštělé podélné klenby. Plochost nebo pokles klenby na noze jsou způsobeny slabými svaly a vazy. Klenba nohy je slabá a příliš nízko. Z toho důvodu se nohy naklánějí k vnitřní straně.


Vyklenutá noha

Vyklenuté postavení nohy je většinou vrozenou vadou. Vzhledem k strnulé podélné klenbě nefunguje přirozené tlumení nárazů. Charakteristickým znakem je vysoký nárt.


Příčně plochá noha

Příčně ploché nohy se vyznačují poklesem příčné klenby. Následkem je špatné přirozené tlumení nárazů a nedostatečná rovnováha přední části nohy.


2. Postavení nohy

V dalším kroku se zjišťuje, zda se noha v botě nenaklání dovnitř nebo směrem ven. Ve stoje musí totiž běžecká bota nohu podpírat a vést. Velmi důležitá je přitom kontrola pohybu v oblasti klenby. To platí zejména pro běžce, kteří našlapují buď na vnitřní stranu chodidla (pronace) nebo na vnější stranu chodidla (supinace). Chodidla, která našlapují na vnitřní stranu, nemohou pohltit další energii a přenášejí ji netlumenou na nejbližší kloub.


Pronace

Jedná se o přílišné naklánění nohy k vnitřní straně. Tomuto naklánění se dá zamezit pomocí zpevňujících a stabilizačních prvků na vnitřní straně boty a vhodnými vložkami do bot.


Supinace

Přirozený tlumící systém těla je omezený, čímž může snadno dojít k přetěžování. Osoby s tímto problémem potřebují pružnou botu s prohnutými okraji, která funkčně tlumí nárazy.


3. Tvar chodidla

Analýza chodidel v prodejnách INTERSPORT se skládá ještě z jedné důležité části, a to výběru vhodných vložek do bot. Díky vhodné vložce do bot bude při běhu zajištěna nejlepší opora, odlehčení nohy při odrazu a optimální nášlap. Prodejní poradci v INTERSPORTU umí vložky do bot individuálně upravit. Každý tak zaručeně získá skvěle padnoucí běžecké boty!


Výhody pro normální nohu

Odlehčení zadní části nohy. Podpora klenby nohy. Bota lépe padne a poskytuje větší komfort.


Výhody pro vyklenutou nohu

Podložení paty a vnější zesílení. Podepření klenby nohy. Lepší tlumení nárazů a optimální rozložení tlaku na nohu.


Výhody pro plochou nohu nebo pro nohu s pokleslou klenbou

Stabilizace zadní části nohy. Podepření podélné klenby. Lepší prokrvení, optimální rozložení tlaku na nohu a snížení únavy.


Výhody pro příčně plochou nohu

Stabilizace a podpora přední části nohy. Optimální rozložení tlaku na nohu, lepší pohybová síla, snížení únavy. Optimální koordinace pohybu při běhu.