Dne 21.6.2016 jsme zahájili realizaci Projektu:  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Název vzdělávací aktivity:

Rozšíření a obnovení technických kompetencí z oblasti poradenství a prodeje sportovního vybavení

Nyní mezi základní potřeby vzdělávání zaměstnanců Intersportu ČR s.r.o. patří: zajištění cílů společnosti Intersport zhodnocením odborných znalostí rozhodujícího zdroje, tj. zaměstnanců na prodejnách, uspokojování potřeb zaměstnanců, zvyšování jejich konkurenceschopnosti na vnitropodnikovém i vnějším trhu práce.

Je zapotřebí se zabývat především těmi pracovními místy, které přicházejí nejvíce do styku se zákazníky Intersportu. Těmto zaměstnancům bychom rádi poskytli možnost detailně se proškolit nejen v teoretické části, ale i v praktickém seznámení se se zbožím a službami, které nabízíme. Toto povede k dalším vysoce odborným zbožíznaleckým znalostem, které jsou pro zaměstnance široce uplatnitelné, nejen v naší společnosti Intersport.

Díky projektu POVEZ II nabídneme zaměstnancům vzdělávání vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb, které jim zajistí větší odbornost pro výkon své pracovní pozice, lze očekávat pozitivní dopady na zvýšení ambicí zaměstnanců a zvýšení jejich loajality ke společnosti.  Po ukončení jednotlivých školení získávají proškolení účastníci certifikát o odborné způsobilosti.  K zajištění  školení  využíváme služeb externího  dodavatele:

p. Michal Folkman

odborná školení realizuje již od r. 2005 a to vždy komplexně, tedy počínaje tvorbou podkladů přes samotná školení až po testování znalostí účastníků a jejich vyhodnocení.

Jako bývalý dlouholetý interní  trenér ve společnosti INTERSPORT ČR zná dokonale nároky, které jsou kladeny na odbornost personálu a dokáže tomu přizpůsobit obsah a formu školení. Jedná se o všestranného aktivního sportovce, který se v minulosti věnoval vrcholově triatlonu, kde se mu podařilo získat několik úspěchů na Světových hrách asociace WPFG

  • 1995 Austrálie  1. místo
  • 1997 Kanada   1. místo
  • 1999 Švédsko  1. místo

Sportovní zkušenosti uplatňuje v rámci testování produktů a jejich následné prezentaci prodejnímu personálu. Preferuje pozitivní motivaci a v rámci školení rozvíjí u klientů zájem pochopit všechny souvislosti dané problematiky a vidět tak věci v kontextu.

Jeho motto : „Kde je vůle, tam je i cesta“