Více INTERSPORT - Kariéra :: :: INTERSPORT Česká Republika
|Více

Kariéra

Náš tým se skládá z 320 kolegů, kteří spolupracují na úspěchu největšího prodejce sportovního zboží v České republice a také výrazně spoluurčují naši budoucnost.

Stále hledáme nové kolegy do různých oblastí, jak pro naše filiálky, tak i pro centrálu v Praze, díky kterým můžeme dále rozvíjet naši společnost.

Nabízíme našim spolupracovníkům atraktivní a moderní obor. Sport pro nás neznamená jen obživu, je pro nás více životním stylem. Společný zájem o sport nám pomáhá zvládat rámcové podmínky, povzbuzovat kolegy a jejich potenciál plně rozvíjet.

Jako společnost můžeme být úspěšní jen tehdy, pokud budeme mít motivované a výkonné spolupracovníky. Základem pro to je stálé vzdělávání.
Naše motto: "Nejlépe vyškolení spolupracovníci jsou základem úspěchu naší společnosti." Ze správného obchodního ducha a optimální odborné kompetence ve všech oblastech profitují naši zákazníci.