PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA :: INTERSPORT Česká Republika

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA RÁM KOLA v prodejnách INTERSPORT v České republice


Prodlouženou zárukou na rám kola se rozumí smluvní dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, která není veřejným prohlášením a nepodléhá ustanovením Obchodního a Občanského zákoníku. Práva a povinnosti týkající se prodloužené záruky na rám kola se řídí výhradně touto dohodou a jejími podmínkami.

Na všechna kola pro dospělé se při splnění následujících podmínek (všech společně) vztahuje 5-ti letá záruka na rám kola.


1. Záruka platí výhradně na kola značek Author, Pells, Genesis a Nakamura zakoupená v prodejnách INTERSPORT v České republice (seznam prodejen je uveden na www.intersport.cz).


2. Kolem pro dospělé se rozumí kolo s průměrem kol 26” a více.


3. Kolo bylo minimálně 1x ročně od jeho zakoupení servisováno v servisu prodejen INTERSPORT v České republice (servisní místa jsou uvedena na www.intersport.cz). 1x ročně se rozumí minimálně 1x v každých po sobě jdoucích 12 měsících od data zakoupení kola až do uplynutí 60 měsíců. První servisní prohlídka je tzv. garanční prohlídkou a je poskytována zdarma. Garanční prohlídka by měla být provedena nejdéle po 4 týdnech užívání kola, resp. po maximálně 200 najetých km. Každá absolvovaná servisní prohlídka musí být zapsána a potvrzena v servisní kartě kola.


4. Rám kola musí mít čitelné výrobní číslo.


5. Rám kola musí být v původní barevné kombinaci včetně původního laku. Prodejce nepřebírá odpovědnost za výrobní postupy jiných firem (pískování, vypalování nového laku atd.)


6. Při reklamaci musí být předložen doklad o koupi a servisní karta ke kolu.


7. Doba vyřízení smluvní prodloužené záruky na rám kola není dobou, která by se řídila ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje uplatněnou záruku řešit bezodkladně.


8. Prodávající se zaručuje, že kolu v původní specifikaci opraví nebo vymění na své náklady rám, pokud se na něm vyskytla závada, jejíž příčinou je výrobní nebo materiálová vada. V případě výměny obdrží kupující identický či srovnatelný popř. kvalitativně vyšší rám.


9. Prodejce si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti každé reklamace týkající se záruky na rám kola. Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií, mechanickým poškozením nebo neodbornou opravou. Životnost kola je však závislá na mnoha faktorech (intenzita, způsob a podmínky používání kola, kvalita a pravidelnost servisu, váha jezdce atd.)