Aktuální - Novinky - Vyhrajte právě teď skvělou zimní dovolenou na jednom z 5 tyrolských ledovců! :: INTERSPORT Česká Republika

Vyhrajte právě teď skvělou zimní dovolenou na jednom z 5 tyrolských ledovců!

15.10.2010

Zalyžujte si na všech pěti ledovcích s jedním skipasem

Kolik dní je skipas „White 5“ pěti tyrolských ledovců platný?

Tipněte si, kolik zákazníků Intersportu s námi bude soutěžit.

Číslo zákaznické karty
Oslovení*
Titul
Jméno*
Příjmení*
Datum narození*
Adresa*
PSČ*/Město*
Země*
Telefon*
E-Mail*

Políčka označená * musí být vyplněna.

Zaregistrováním se do soutěže účastník soutěže stvrzuje, že je mu minimálně 18 let a že se seznámil s Podrobnými pravidly soutěže o dva pobyty v zimních střediscích v Rakousku, s jejichž zněním souhlasí.
Účastník soutěže uděluje společnosti Intersport ČR se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 62, IČ: 256 70 816, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835, jakožto správci a zpracovateli osobních údajů („správce údajů“) svůj výslovný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů, které uvedl při registraci do soutěže, a to elektronickými a mechanickými prostředky za účelem kontaktu správce údajů s účastníkem soutěže v případě jeho výhry v soutěži, k prokázání regulérnosti soutěže, popř. za účelem zasílání reklamních sdělení, novinek a aktualit (prostřednictvím e-mailu, sms, newsletterů atd.).
Účastník soutěže výslovně souhlasí se zpracováváním a použitím osobních údajů správcem údajů. Svůj souhlas uděluje správci údajů na dobu neurčitou.
Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, že má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a že svůj souhlas ke zpracování osobních údajů může kdykoliv odvolat. Pokud účastník soutěže zjistí nebo se bude domnívat, že správce údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby správce údajů takto vzniklý stav odstranil.
Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry jeho jméno, příjmení, bydliště (město) a fotografie mohou být zveřejněny na internetových stránkách a v reklamních materiálech vyhlašovatele soutěže, a to bez nároku na finanční náhradu.