INTERSPORT Česká Republika :: Aktuální - Novinky :: - Jak správně šlapat do kopce i z kopce? ::
|Více

Jak správně šlapat do kopce i z kopce?

26.08.2011

Při stoupání i jízdě z kopce vždy využívejte optimální převod. Než se trápit zbytečnou námahou při šlapání do kopce, měli byste včas přehodit na lehčí převod. Při nevhodném převodu nebudete šlapat plynule. Vaše svalstvo pak není dostatečně zásobené čerstvou krví a vzniká jeho překyselení, které vede ke zhoršení výkonu.

Něco podobného se vám může stát i v případě, že naopak zařadíte příliš lehký převod. I když pak šlapete jako šílení, budete se kupředu pohybovat velmi pomalu při neúměrném zatížení svalstva. Hlavní zásadou pro efektivní šlapaní do pedálů je, aby se síla pohánějící kolo dopředu při řazení téměř neměnila. Při jízdě do kopce byste neměli sedět příliš vzadu. Přední kolo pak ztrácí kontakt se zemí a hrozí nebezpečí, že ztratíte kontrolu nad řízením.


Naopak při jízdě z kopce platí úplně jiná pravidla. V neznámém terénu a při velmi strmém a neklidném sjezdu byste se měli zvednout ze sedla a přesunout těžiště dozadu. Dávejte také pozor, abyste nebyli v křeči. Nohy a paže by v kloubech neměly být propnuté. Spíše mírně pokrčené, aby si zachovaly určitou pružnost.

Díky tomu dokážete lépe balancovat a rychle reagovat na překážky. A ještě jedno důležité doporučení. Používejte vždy obě brzdy ve vhodném poměru. Dávejte pozor, aby nedošlo k zablokování kola. Hrozilo by nebezpečí smyku.